Meli Patisserie

Cheese Pie

Greek tiropitakia, feta cheese wrapped in filo pastry.

cheese-pie_1597155156